AYDIN BİLİNÇ AKADEMİ

Çocuk Değerlendirme Testleri Eğitimi

ÇOCUK DEĞERLENDİRME TESTLERİ

Eğitim Paketinin Adı : ÇOCUK DEĞERLENDİRME TESTLERİ

Eğitimci : Uzman Psikolojik Danışman İSMAİL  SAV

Katılımcılar :

 1. Anaokulu Öğretmeni,
 2. Okul Öncesi Öğretmeni,
 3. Özel Eğitim Uzmanı,
 4. Psikolog,
 5. Psikolojik Danışman ve Rehber Öğretmen,
 6. Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmeni/ Uzmanı,

G.Üstün Zekalılar-Yetenekliler Öğretmenleri

 1. Yukarıdaki bölümlerde okuyan 3. ve 4. Sınıf öğrencileri,

EĞİTİM İÇERİĞİ

 1. AGTE ( Ankara Gelişim Tarama Envanteri ): Anne-baba ile görüşme yoluyla uygulanan bir değerlendirme aracıdır. Yaşamın ilk 6 yılındaki gelişim, 154 madde ve 5 kategoride (dil-bilişsel, ince motor, kaba motor, sosyal beceri-öz bakım ve genel gelişim) değerlendirilmektedir. Çocukların, 0-3 aydan başlayarak, 48-72 ay dilimine kadar aylık periyotlar ile dil gelişimi, zihinsel becerileri, küçük-kas gelişimi, büyük-kas gelişimi, sosyal gelişimi ve öz bakım becerileri tek tek incelenip gözlenerek puanlanır. Bu değerlendirme anne-baba ve çocuğun bir arada olduğu bir ortamda yapılır. Önemli olan, çocuk hakkında en sağlıklı bilgiyi elde edebilmektir. Uygulama sonucu çocuğun genel gelişimi hakkında sistematik bilgiler verir ve muhtemel gelişim gerilikleri konusunda uyarır.

 

 1. BEİER CÜMLE TAMAMLAMA TESTİ: Tamamlanmamış cümlelerden oluşan projektif bir testtir. Bu test, Form A; 8-18 yaşları arası, Form B ise 13 ve yukarı yaşları içeren iki formdan oluşmaktadır. Bireyin yakın çevresinde ilgili olduğu konulara karşı duygusal tutumunu, tavır ve duygularını inceleme amacı ile danışma merkezlerinde, kliniklerde, okullarda kullanılmaktadır.

 

 1. BENDER GESTALT GÖRSEL MOTOR ALGI TESTİ: 5 yıl 6 ay ile 10 yıl 11 ay arasındaki çocuklara uygulanır. Çocuklarda görsel motor işlevi görmek için gelişimsel bir test olarak kullanılmasının yanı sıra hem yetişkin hem de çocuklarda mental geriliği, regresyonu, fonksiyon kaybını ve organik beyin hasarlarını saptamaya ve özellikle regresyon vakalarında da kişilik sapmalarını bulmaya ışık tutmaktadır.

 

 1. BENTON GÖRSEL BELLEK TESTİ: 8 yaş ve üzeri bireylere uygulanabilen, bireyin dikkat, algı ve bellek durumuna dair bilgi veren, dikkat eksikliğinin tespit edilebildiği bir dikkat-algı testidir. Benton Görsel Bellek Testi, şekil belleğini anlık ve gecikmeli olarak değerlendirebilmekte; bunun da ötesinde, görsel belleği, görsel algılama ve motor yeteneklerden ayırt edebilmektedir.

 

 1. CATELL 2A ZEKÂ TESTİ: Kültürden arınık, uluslararası bir zekâ ölçeğidir. 7 yaş 6 ay ile lise dönemindeki bireylere uygulanır. Bireylerden, serinin devamı olan şekli ya da benzemeyen şekli bulma gibi farklı soru türlerini, verilen süre içinde yanıtlamaları istenir.

 

 1. CATELL 3A ZEKÂ TESTİ: Üniversite öğrenimi almış bireylere uygulanan zekâ testidir. Kültürden arınık, uluslararası bir zekâ ölçeğidir. Üniversite öğrenimi almış bireylere uygulanır. Bireylerden, serinin devamı olan şekli ya da benzemeyen şekli bulma gibi farklı soru türlerini, verilen süre içinde yanıtlamaları istenir.

 

 1. FROSTİG GELİŞİMSEL GÖRSEL ALGI TESTİ: 4-8 yaş arasında olan çocuklara bireysel veya grup şeklinde uygulanır. Çocukların görsel algı kavramı, görsel uyaranları tanıma, ayırt etme ve daha önceki deneyimlerle ilişkili olarak yorumlama yeteneğidir değerlendirmeye yardımcı olan bir algı testidir. Test çocuklardaki görsel algı problemlerini ve derecesini saptamak, uygun akademik programa karar vermek amacıyla kullanılabilir.

 

 1. GESELL GELİŞİM TESTİ: Okul öncesi dönem çocuklarına uygulanan, 2-6 yaş arası çocukların görsel motor ve algı gelişiminin değerlendirildiği bir gelişim testidir. Kolaydan zora doğru giden ve çocuktan şekilleri kopya etmesi istenilen dokuz figürden oluşmaktadır. Uygulama sonuçları; çocukta görsel algı,ayrımlaştırma, bütünleştirme ve ince motor becerilerinde sorun olup olmadığına ışık tutar.

 

 1. GOOD ENOUGH HARRİS İNSAN ÇİZ TESTİ: 4-14 yaş arasındaki çocuklara uygulanan, bireylerin zihin gelişimini ölçmeyi amaçlayan bir çizim testidir. Zihinsel geriliğin belirlenmesinde önemli bilgi verir. Çocukların resimsel betimlemelerinin kendileri ve başkalarına ilişkin algılarını ortaya koyduğu düşüncesine dayanan, çizilen insan resmi ile zekânın tespit edilebildiği özel bir testtir.

 

 1. METROPOLİTAN OKUL OLGUNLUK TESTİ: 5 yaş 6 ay ile 6 yaş 0 ay arsındaki çocuklara uygulanabilen, çocukların okula, okulun gerektirdiği kurallara ve öğrenmeye hazır olup olmadığını saptamak amacıyla yapılan bir testtir. Metropolitan Okul Olgunluğu Testi; Kelime Anlama, Cümleler, Genel Bilgi, Eşleştirme, Sayılar, Kopya Etme olmak üzere 6 alt-test ve toplam 100 maddeden oluşur.

 

 1. PEABODY RESİM KELİME TESTİ: 2-11 yaş arası çocukların alıcı dil yaşının tespit edilebildiği, ayrıca çocuklarda konuşma bozukluğu ve sözel ifadeye ışık tutan bir gelişim testidir. Bireylerden kartın her iki yüzündeki dört resimden söylenilene uygun resmi göstermesi istenir. Elde edilen sonuç ile çocuğun alıcı dil yaşının belirlendiği gelişim testidir.

 

 1. PORTEUS LABİRENTLERİ TESTİ: 7 yaş 6 ay ile 14 yaş arasındaki bireylere uygulanan bireysel zekâ testi olarak kullanılmaktadır. Zekânın planlama ve genel yeteneğini belirlemek amacıyla kullanılan test, 12 labirentli kartlardan oluşmaktadır. Sınırlandırılmış bir süre uygulaması yoktur.

 

Eğitim Süresi : 20 Ders Saati

 1. Teorik: 2 Gün/ 20 Ders Saati ( 1 Ders Saati 40 dk. )
 2. Pratik: Her test için 1 uygulama ( SINAV )

Uygulayıcı Sertifikası : ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ VE  ADUVAK ONAYLI UYGULAYICI SERTİFİKASI VERİLECEKTİR. (HER TEST İÇİN 1 UYGULAMAYI TAMAMLAYANLARA VERİLECEKTİR)

 

Eğitim Yeri : Aydın Bilinç Akademi  Efeler- AYDIN

Katılımcı sayısı: 24 kişi ile sınırlıdır.

 

Ücret : 550 TL (KDV DAHİL) olup ödemeler peşin yapılacaktır.

TEST MATERYALİ ÜCRETSİZ OLUP EĞİTİM BAŞLAMADAN ÖNCE KATILIMCILARA VERİLECEKTİR.