AYDIN BİLİNÇ AKADEMİ

İstatistik 2 (Yapısal Eşitlik Modeli ile Lısrel Uygulamları )

ABA İSTATİSTİK SEMİNERLERİ

YAPISAL EŞİTLİK MODELİ İLE LISREL ve UYGULAMALARI – II

Seminer, Sosyal Bilimler alanında çalışmalarda bulunan akademisyenler ile yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin Yapısal Eşitlik Modelini (YEM) tanımalarını sağlamak ve LISREL programı ile YEM’in uygulamalarını gerçekleştirebilmeleri amacıyla düzenlenmektedir. Seminere katılım en fazla 20 kişiyle sınırlıdır. Katılımcıların yanlarında kişisel bilgisayarlarını seminere getirmeleri gerekmektedir. Seminerde kullanılacak doküman, notlar ve veriler her katılımcıya dersin sonunda verilecektir. Sosyal bilimler alanında gerçekleştirilen yayınlara ait örnekler seminerin sonunda sizlere mail yoluyla gönderilecektir.

 

Eğitmen: KOMİSYON

Seminer Tarihi Eğitim Süresi Eğitim Ücreti
 16-17 ARALIK 2 Gün 600 TL

 

Seminer Konuları ve Programı

Saati LISREL ile YEM Uygulamaları (I. Gün) LISREL ile YEM Uygulamaları (II. Gün)
09:30-12:00 ·         YEM’e Giriş Ve Temel Kavramlar

·         YEM ve Regresyon Analizi İlişkisi

·         YEM Varsayımlarının Testi ve Aşamaları

·         YEM’de Semboller ve Özellikleri

·         Gözlenen Değişkenler Arasında Path Analizi

 

13:00-17:00 ·         Açımlayıcı ve Doğrulayıcı Faktör Analizi

·         Birinci Düzey Faktör Analizi

·         İkinci Düzey Faktör Analizi

·         Örtük Değişkenler Arasında Path Analizi

Not: Tüm uygulamalar LİSREL programı Path ara yüzünde SYNTAX kullanılmadan gerçekleştirilecektir.