AYDIN BİLİNÇ AKADEMİ

Yaratıcı Drama Kursu

Dramanın Amaçları

 • Yaratıcılığı ve hayal gücünü geliştirme
 • KIendini tanıma, gerçekleştirme ve başkalarıyla iletişim becerisini geliştirme
 • Demokratik tutum ve davranış geliştirme
 • Estetik davranışlar geliştirme
 • Eleştirel ve bağımsız düşünebilme becerisi geliştirme
 • İş birliği yapabilme-birlikte çalışma becerisi geliştirme
 • Sosyal duyarlık yaratma
 • Duygunun sağlıklı biçimde boşalımı ve kontrolü
 • Dil gelişimi, sözel ve sözel olmayan ifade becerisini geliştirme
 • Daha kalıcı öğrenme imkanı, özgüven ve sunum becerisini geliştirme
 • Kısmen doğaçlama ve rol yapma becerilerini geliştirme

 

Yaratıcılık Nedir?

 • Yeni fikirler üretmek
 • Farklı bağlamlardaki fikir ve becerileri uygulamak
 • Fikirler arasında ilginç ve çeşitli yollarla bağ kurmak
 • Yeni bir şeyler üretmek için farklı fikirler ortaya koymak
 • Bir amaç için uğraşmak
 • Kendi çalışmasını ya da başkalarının çalışmalarını değerlendirmek
 • Bu değerlendirmelerden yola çıkarak kendi çalışmasını geliştirmek

 

DRAMA HAFTADA 2 SAAT OLACAK.

 3-4-5-6-7. SINIF(10-12 kişilik gruplar açılacaktır.)

Eğitmen: UĞUR TAŞKIN

KURSTA TİYATRO UYGULAMALARINA DA YER VERİLEBİLİR.

Katılım Ücreti     : 190 TL         

Eğitim Yeri: Aydın Bilinç Akademi – Mimar Sinan Mahallesi Düş Evleri 2433 Sokak Efeler / Aydın

 Eğitim Yeri Google Haritalar: https://goo.gl/maps/NevX6jptyn92