AYDIN BİLİNÇ AKADEMİ

İstatistik 3 (Çok Değişkenli İstatistik )

ABA İSTATİSTİK SEMİNERLERİ

ÇOK DEĞİŞKENLİ İSTATİSTİK SEMİNERİ – ııı

Seminer, Sosyal Bilimler alanında çalışmalarda bulunan akademisyenler ile yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin çok değişkenli istatistik tekniklerini tanımalarını sağlamak ve çalışmalarında topladıkları verileri kendi başlarına düzenleyerek etkili bir şekilde çeşitli istatistik programlarında analiz etmelerini sağlamak amacıyla düzenlenmektedir. Seminere katılım en fazla 20 kişi ile sınırlıdır. Katılımcıların kişisel bilgisayarları ile seminere katılmaları gerekmektedir. Seminerde kullanılacak doküman, notlar ve veriler kayıt işleminin ardından sizlerle paylaşılacaktır. Sosyal bilimler alanında gerçekleştirilen yayınlara ait örnekler seminerin sonunda sizlere mail yoluyla gönderilecektir.

Eğitmen: KOMİSTON

Seminer Tarihi Eğitim Süresi Eğitim Ücreti
 6-7 OCAK 1-2 Gün 750 TL

 

Seminer Konuları ve Programı

Analizin Adı Analizin Amacı Eğitim Süresi Kullanılacak Yazılım
Lojistik Regresyon Analizi Bireylerin hangi grubun üyesi olduğunu kestirmede kullanılmaktadır. 1 Gün SPSS
Diskriminant Analizi Kategorik bağımlı değişken/ler ile sürekli bağımsız değişkenler arasında ilişkileri yordamak için kullanılmaktadır. 1 Gün SPSS
Kümeleme Analizi Gruplama yapmak amacıyla kullanılmaktadır. 1 Gün SPSS
Uyum ve Uygunluk Analizi Değişkenler arasındaki ilişkilerin iki ya da çok boyutlu çapraz tablolar ile incelenerek sonuçların görsel olarak yorumlanmasını sağlamak. 1 Gün SPSS, STATISTICA
Kanonik Korelasyon Değişken setleri arasındaki ilişkiyi maksimize edecek en uygun yapıyı veya boyutluluğu belirlemekte kullanılmaktadır. 1 Gün STATISTICA
CHAID Analizi Bu yöntem bireyleri/gözlemleri sınıflandırmada kullanılmaktadır. Veri Madenciliği uygulamaları altında yer almaktadır. 1 Gün SPSS
Veri Zarflama Analizi Doğrusal programlamaya dayalı bir karar verme aracıdır. 1 Gün EMS
HLM Hiyerarşik yapılardaki verilerde kestirimde bulunulması amacıyla kullanılmaktadır. 1 Gün SPSS+HLM
Yapay Sinir Ağları (YSA) İle Tahminleme YSA kestirimde bulunmak için kullanılacaktır. 1 Gün MS. Excel+MatLab

Not: Tüm uygulamalar tabloda belirtilen programlar yardımıyla gerçekleştirileceğinden ilgili programın setup dosyası katılımcılara seminer öncesi verilecektir.